Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!"

Hơn 10 năm mong ngóng, cuối cùng các thế hệ sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đã được trải nghiệm và học tập trong không gian “siêu xịn” của “trường nhà mình”.

Cùng chiêm ngưỡng không gian hiện đại choáng ngợp bên trong "Tòa nhà thế kỷ" của ĐH KTQD trong video dưới đây:

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 1

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 2

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 3

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 4

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 5

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 6

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 7

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 8

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 9

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 10

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 11

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 12

Cận cảnh tòa nhà mới của ĐH Kinh tế Quốc dân: "Hiện đại và quá đẹp!" - 13

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác