Nam giới thường ít có thiện cảm với “áo mưa” vì nó gây ra sự cản trở nhất định.
Hãy cùng tìm hiểu những điều ít biết về chuyện ấy để tăng lửa cho đời sống tình dục...